Saturday, 5 December 2009

Cerdyn Cofrestru AC/WA Registration Card

Wedi derbyn fy ngherdyn cofrestru Athletau Cymru o'r diwedd. Os 'rydych yn aelod hawl cyntaf o Rhedwyr Eryri, ac heb dderbyn eich cerdyn erbyn ganol mis yma, a fyddwch cystal a chysylltu a mi.
I've at last received my Welsh Athletics registration card. If you are a first claim member of Eryri Harriers, and have not received your card by the middle of this month, please contact me.
Emyr Davies 01286 830 651 membership-eryri@tiscali.co.uk

No comments:

Post a Comment