Friday, 5 February 2010

ADNEWYDDU AELODAETH/MEMBERSHIP RENEWAL

Fe fydd Ffurflenni Aelodaeth yn cael eu hanfon allan yn y diwrnodiau nesaf. Os ydych wedi newid cyfeiriad ers adnewyddu ddiwethaf, ac heb hysbysu'r Ysgrifennydd Aelodaeth, yna e-bostiwch eich cyfeiriad newydd i:
Membership Forms will be sent out in the next few days. If you've changed address since last renewing, and have not informed the Membership Secretary, e-mail new address to:
emyrdafis@aol.co.uk

No comments:

Post a Comment