Tuesday, 4 May 2010

Ras Rhostryfan 10km Mercher 5ed Mai / Wednesday 5th Ma

Ras Rhostryfan 10km Mercher 5ed Mai / Wednesday 5th May

A
tgoffiad sydyn o'r ras yma nos yfory yn Rhostryfan / A quick reminder of this classic race in Rhostryfan tomorrow....Rhagrybudd o Ras ffordd Rhostryfan 10 cilomedr ar nos Fercher 5ed Mai. Ras clasurol sy’n cael ei adnabod fel un o’r rasys 10 cilomedr anoddach a mwy prydferth yng Ngogledd Cymru. Mae’r ras yn dechrau yn yr Ysgol yn Rhostryfan cyn dringo’n sydyn i fyny at bentref Rhosgadfan, unwaith yn Rhosgadfan mae’r trac yn mynd yn fwy gwastad am ryw filltir cyn mynd yn fwy tonnog cyn cyrraedd Y Fron. Yna o Fron i lawr yn sydun am Garmel a Chapel Bryn cyn mynd am Faes Tryfan ac yna’r pigiad yn y cynffon y ddringfa nol am Rhostryfan. Yn cynnwys ras hwyl 1.7 milltir i pawbb

Dewch i gefnogi’r ras arbennig leol yma.

Dydd Mercher 5ed Mai, dechrau am 1900hrs, elw i Ysgol Rhostryfan.

Advance notice of the Rhostryfan 10km road race which takes place on Wednesday 5th May. This classic race is known as one of the toughest but most scenic of North Wales 10km races. The race begins at the school in Rhostryfan before climbing quickly and steeply to the village of Rhosgadfan, once in Rhosgadfan the route becomes a little faster for a mile before becoming more undulating on the arrival to Y Fron. After Fron the race descends all the way to Carmel and Capel Bryn before visiting Maes Tryfan and finally the sting in the tail which is the climb back to Rhostryfan. Includes a 1.7 mile fun run for all.

Come and support this excellent local race.

Wednesday 5th May, starts at 1900hrs, profits to Ysgol Rhostryfan

No comments:

Post a Comment