Thursday, 22 October 2009

CYLCHLYTHYR HYDREF-OCTOBER NEWSLETTER

**PWYSIG** Mae'r Cylchlythyr diweddaraf 'nawr ar ein gwefan. Mae copi wedi'i anfon yn y post ers rhai diwrnodiau i bob aelod (ond D.Wh.T. a M.Y.) sydd wedi DEWIS derbyn un. Os nad ydych wedi derbyn un, ac eisiau un trwy'r post, gadewch i mi wybod.
**IMPORTANT** The latest Newsletter is now on our website. A copy has been sent by post a few days ago to all members (except D.Wh.T and M.Y.) who OPTED to receive one. If you have not received one, and wish to do so, please contact me.

Emyr Davies. membership-eryri@tiscali.co.uk 01286 830 651

No comments:

Post a Comment