Monday, 19 October 2009

CYNGHRAIR Y GORORAU - CANLYNIADAU. BORDER LEAGUE - RESULTS

Canlyniadau llawn ddoe ar eu gwefan. Cael trafferth creu linc. Rhowch BorderLeagueResults yn Google. Wedi cael i'r wefan, safiwch yn 'Favourites' er mwyn cael mynediad hawdd yn y dyfodol.
Yesterday's results on their website. Having problem creating link. Put BorderLeagueResults in Google. After accessing website, save in 'Favourites' for future easy access.

No comments:

Post a Comment