Saturday, 6 March 2010

CYFEIRIAD E-BOST/E-MAIL ADDRESS

membership-eryri@tiscali.co.uk a/and emyr.davies@tiscali.co.uk

Mae'r cyfeiriadau uchod yn 'farw' ers tua pythefnos. Os ydych wedi anfon e-byst iddynt yn y pythefnos dwytha, yna ni fyddaf wedi eu derbyn, a bydd angen eu hail anfon i'r cyfeiriadau isod.
Above addresses have been 'dead' for about a fortnight. If you have sent e-mails to them in the last couple of weeks, they need to be resent to the addresses below.

Materion (Eryri) Matters eryrih@gmail.com
Personol(tros dro)/Personal(temporary) emyrdafis@aol.co.uk

Emyr Davies 01286 830 651

No comments:

Post a Comment