Friday, 11 September 2009

*RAS FAWR LLANDDOGED RACE*

Sul/Sunday 13/09/09. Llanddoged ger/near Llanrwst, 12.5k. Ras ffordd, digon (gormod) o elltydd/Hilly road race. Pencadlys/HQ - Ysgol Llanddoged School. Cofrestru o /Register from 10 am, cychwyn/start 11.30 am . £6/£8 ar y diwrnod/on the day.
Manylion pellach/Furter info www.rasfawrllanddoged.co.uk

No comments:

Post a Comment