Friday, 15 January 2010

MENAI MINI MARATHON 24/01/2010

Cychwyn/Start 10.30am, Ysgol David Hughes Porthaethwy/Menai Bridge.
Cwrs newydd o gwmpas Llanfairpwll/New course around Llanfair PG.
Ffi/Fee £6 cofrestredig/registered, £8 heb gofrestru/unregistered. £2 ychwanegol/additional ar y diwrnod/on day. Dim dyddiad cau ar y ffurflen ar gyfer ceisiadau trwy'r post/No closing date on form for entries on the day.
Cysylltwch a fi ar emyrdafis@aol.co.uk ac mi wnaf anfon gopi o'r ffurflen i chwi fel atodiad e-bost ; angen Microsoft Word i'w hagor. Contact me on emyrdafis@aol.co.uk and I can send you a copy of the entry form as an e-mail attachment; requires Microsoft word to open it.

No comments:

Post a Comment