Monday, 25 January 2010

MENAI MINI MARATHON-CANLYNIADAU

Canlyniadau /Results on http://www.tdl.ltd.uk/ . Canlyniad llawn dewisiwch 'Events' yn unig/ Full result select 'Events' only.
I dderbyn Ffurflen Gais yn flynyddol trwy e-bost/To receive Entry Form annually by e-mail , cysylltwch a/contact: liongwilym@gmail.com .
Bwriad ar y funud yw cynnal y ras nesaf, sef y 30ain ras, ar y 23ain o Ionawr 2011, ac i e-bostio ffurflenni yn Hydref 2010.
Provisional date for the next race, the 30th race, is the 23d January 2011, and to e-mail entry forms in October 2010.

No comments:

Post a Comment