Thursday, 9 July 2009

Cardiau Cofrestru/Registration Cards

Athletau Cymru yn dal i gael trafferth efo peiriant argraffu'r cardiau; bydd oedi pellach cyn eu dosbarthu.
Welsh Athletics still have problem with card printing machine; there will be a further delay in distribution.

No comments:

Post a Comment