Friday, 31 July 2009

*CYLCHLYTHYR/NEWSLETTER*

Mae'r Cylchlythyr diweddaraf wedi ei anfon allan pythefnos yn ol i'r rhai sydd wedi dewis derbyn un trwy'r post yn hytrach na'i ddarllen ar ein gwefan. Os nad ydych wedi derbyn un, ac eisiau un trwy'r post, gadewch i fi wybod.
The latest Newsletter has been sent out a fortnight ago to those who have chosen to receive one thro' the post rather than reading it on our website. If you have not received one, and wish to receive one thro' the post, please let me know.
Emyr Davies, Tel.: 01286 830651 membership-eryri@tiscali.co.uk .

No comments:

Post a Comment