Saturday, 25 July 2009

***RAS ABERDARON RACE***

Cadarnhad o'r manylion/Confirmation of details. Mercher/Wednesday 29/07/09 7 pm, Ysgol Crud y Werin, Aberdaron. Arwynebedd amrywiol/Multi terrain, 8.3m £5. Rasus plant yn cychwyn syth ar ol yr oedolion/ Children's races start immediately after adults'. Gallwch gerdded y cwrs/You can walk the course, Cychwyn/Start 6 pm. Golygfeydd gwych/Spectacular scenery. Trefnydd/Organiser Wil Jones 01758 760 450.

No comments:

Post a Comment