Thursday, 9 July 2009

Ras Ffordd a Ffridd,Aberdaron

29/07/2009 8.3m O/From: Ysgol Crud y Werin, Aberdaron, 7pm. Arwynebedd amrywiol/Multiterrain. Hefyd rasus plant/Also children's races. Tel. 01758 760450.

No comments:

Post a Comment