Sunday, 12 July 2009

PLA Landerneau Visit

Pob yn ail flwyddyn, rydym yn ymweld â'n ffrindiau yn Landerneau, gefeilldref Caernarfon. Eu tro nhw yw hi'r flwyddyn yma i ymweld â Chaernarfon ag i gymryd rhan yn Râs yr Wyddfa. Byddant yn aros yma o nos Iau tan gynnar bore Llun ac yn cymryd rhan mewn gwahanol gweithgareddau sydd wedi eu trefnu gan Pwyllgor Gefeillio Caernarfon a Chlwb
Rhedwyr Eryri. Dyma'r amserlen yn frâs:
Dydd Gwener - taith ar y trên bach o Gaernarfon i Waunfawr, cinio yn Antur Waunfawr ac yna mynd ymlaen i Feddgelert. Y Pwyllgor Gefeiillio sydd wedi trefnu hyn.
Dydd Sadwrn - Râs yr Wyddfa ac wedyn swper a'r seremoni wobrwyo yn Y Fic yn Llanberis
Dydd Sul - Agoriad swyddogol Y Maes yng Nghaernarfon. Gweithgareddau awyr
agored,stondinau a.y.y.b. Taith cwch ar y Menai ac wedyn beicio ar hyd Lon Eifion i
Gweithdai Llechi Inigo Jones, neu'r Tyn Llan yn Llandwrog (dibynnu ar y tywydd).
Dewch i wneud ffrindiau newydd! Y mae croseo i chi ymuno â ni ar y beics Dydd Sul -
cysylltwch â Wills ar 07777 694283 i gadarnhau. Cofiwch gyfarch a chefnogi'r rhedwyr
sy'n cystadlu Dydd Sadwrn!

One of Eryri Harriers' twin clubs, PLA athletic club of Landerneau (Caernarfon's twin town), will be visiting us on Snowdon Race weekend. They will be taking part in various activities between late Thursday evening and very very early Monday morning. These activities have been jointly organised by Caernarfon's Twinning Committee and Eryri. Here's a broad summary of the agenda:
Friday - train journey from Caernarfon to Beddgelert, calling at Antur Waunfawr for
lunch (organised by the Twinning Committee).
Saturday - Snowdon Race, evening meal and Award Ceremony at the Royal Victoria Hotel
Sunday - Official Opening of the Maes in Caernarfon. Open-air activities, stalls etc.
Eryri will then be taking the group on the Menai Straits Cruise (weather permitting) and
then on a cycle ride along Lon Eifion to Inigo Jones Slate Works near Penygroes, or to
the Tyn Llan pub in Llandwrog (again, weather permitting).
Come and make some new friends!

You are welcome to join us on the bike ride on Sunday and you don't even need to be able to speak French. - please contact Wills on 07777 694283 if you are interested in joining us. Also give them a big welcome on Saturday and cheer their runners competing in the Snowdon Race.

No comments:

Post a Comment